Raad van Advies

 M. Capel   Directeur Trainiac Training & Advies
 R. van der Stege   Advocaat, Sprengers Advocaten
 H. van de Tillaart   Wetenschapper, voorheen Radboud Universiteit ITS
   
   
   
   

Taken en functies

De RvA staat het bestuur met gevraagde en ongevraagde adviezen terzijde in de meest ruime zin van het woord en zal vooral betrekking hebben op:

  • Het bewaken van visie, missie en doelstelling van de NVMedezeggenschap;
  • De ontwikkeling van beleid, (voor)genomen besluiten en de uitvoering ervan.

Mr. Rudi van der Stege

download.jpgSinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten (voorheen het Advokatenkollektief). Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer.

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring.

Drs. Harry van den Tillaart

download (1).jpgHarry van den Tillaart was senior onderzoeker bij het ITS. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsvraagstukken, in het bijzonder op het gebied van allochtoon ondernemerschap, medezeggenschap en de ondernemingsraad. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar de uitwerking van de remigratiewet, asielzoekers en AMA-beleid.

Mark Capel

download (2).jpgis directeur van TRAINIAC en specialist op het gebied van medezeggenschap. Binnen Trainiac houdt hij zich met name bezig met het begeleiden van (C)OR-en bij grote bedrijfsorganisatorische veranderingen (reorganisaties, arbeidsvoorwaardelijke zaken, bezuinigingstrajecten e.d.).