Raad van Advies

   M. Capel   Directeur Trainiac Training & Advies
   A. van Driel   Zelfstandig adviseur medezeggenschap
   
   K. v.d. Hoeven  Senior adviseur juridische zaken AWVN
   
   R. van der Stege   Advocaat, Sprengers Advocaten
   H. van de Tillaart  Wetenschapper, Radboud Universiteit

Taken en functies

De RvA staat het bestuur met gevraagde en ongevraagde adviezen terzijde in de meest ruime zin van het woord en zal vooral betrekking hebben op:

  • Het bewaken van visie, missie en doelstelling van de NVMedezeggenschap;
  • De ontwikkeling van beleid, (voor)genomen besluiten en de uitvoering ervan.

Albert van Driel

albert-e1467967190805.jpgIk heb sociologie gestudeerd in Nijmegen en woon nu in Deventer. Na mijn studie heb ik eerst enkele jaren gewerkt op de toenmalige volkshogeschool “ ’t Huis te Eerbeek”. Daarna heb ik jarenlang gewerkt als trainer en adviseur voor (C-)OR’en, vooral in de industrie, bij de Werkplaats voor Medezeggenschap. Naast mijn directe werk als trainer en adviseur heb ik altijd de samenwerking binnen het werkveld willen bevorderen. Ik ben van mening dat dat je vak en de kwaliteit van de medezeggenschap in Nederland ten goede komt. Zo ben ik bijna vanaf het begin betrokken bij de NVMz, als lid van de Raad van Advies. Ik ben ook betrokken geweest bij de ontstaan van de BVMP, BVMZ en het Register voor Medezeggenschapsprofessionals. Ik ben gepensioneerd. Ik ben nog beperkt actief als zelfstandig trainer en adviseur voor OR’en. Daarnaast kan ik nu tijd besteden aan liefhebberijen zoals, tennis, fietsen, bridge, vogels kijken en reizen.

Mr. Kim van der Hoeven

HOEVEN-120-2.pngKim van der Hoeven is na haar studie Nederlands recht als jurist werkzaam geweest bij Eiffel Projecten en opleidingen B.V. Zij is thans werkzaam als adviseur juridische zaken bij werkgeversvereniging AWVN, waar ze werkgevers adviseert op het gebied van Arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals ontslag, arbeidsvoorwaarden, vakantie etc. Naast het Arbeidsrecht algemeen is Kim onder meer gespecialiseerd in de Arbeidstijdenwet en Pensioenrecht. Ze treedt daarnaast op als docent bij verschillende arbeidsrechtelijke cursussen.

Mr. Rudi van der Stege

download.jpgSinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten (voorheen het Advokatenkollektief). Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer.

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring.

Drs. Harry van den Tillaart

download (1).jpgHarry van den Tillaart was voor kort senior onderzoeker bij het ITS. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsvraagstukken, in het bijzonder op het gebied van allochtoon ondernemerschap, medezeggenschap en de ondernemingsraad. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar de uitwerking van de remigratiewet, asielzoekers en AMA-beleid.

Mark Capel

download (2).jpgis directeur van TRAINIAC en specialist op het gebied van medezeggenschap. Binnen Trainiac houdt hij zich met name bezig met het begeleiden van (C)OR-en bij grote bedrijfsorganisatorische veranderingen (reorganisaties, arbeidsvoorwaardelijke zaken, bezuinigingstrajecten e.d.). Mark is daarnaast werkzaam als bestuursvoorzitter bij de Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps-professionals. Mark publiceert regelmatig in de bekendere vakbladen, waaronder OR Informatie en OR Rendement en is lid van de redactieraad van Praktijkblad Ondernemingsraad.