Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap

Van, Voor en Door de leden

Medezeggenschapsorganen en OR-platforms in Nederland

NV Medezeggenschap

De NVMedezeggenschap heeft als doelstelling:

  1. Het stimuleren van directe medezeggenschap via indirecte medezeggenschap
  2. Invloed uitoefenen om de positie en het functioneren van de medezeggenschap te verbeteren

en geven dit praktisch vorm want de NVMz:

  • brengt uw stem door inzet van lobby en in de vorm van standpunten, naar de plaats waar besluiten worden genomen over voorwaarden voor medezeggenschap zoals bij de politiek en vakbeweging en die buiten uw eigen invloed liggen. De voorwaarden liggen op het niveau van wetgeving, cao en tools;
  • is een plek waar u als or-lid informatie/voorbeelden/tools kunt halen t.a.v. hoe anderen het doen en feedback kunt krijgen op processen die leiden tot democratisering in organisaties.

Benieuwd?

Om bekendheid te geven aan NVMedezeggenschap verzorgen wij graag een presentatie over de vereniging bij OR-platforms of andere bijeenkomsten met meerdere OR’en. Bij interesse kunt u contact met ons opnemen, dan maken we hiervoor graag een afspraak.

Speerpunten 2017/2018:

  1. Profiel OR lid (tool ontwikkelen)
  2. OR & faillissement (voorstel tot versterking van de OR positie)
  3. OR platforms & sponsoren (contact en samenwerking versterken)
  4. Medezeggenschapswerk als onderdeel van de bedrijfsvoering (OR facilitijd)
  5. digitale ledenbevraging ( optimaal ophalen van inhoud bij de leden)
  6. bekendheid en ledenwering door middel van nieuwsbrief (upgrade) en persberichten