Skip to main content

Word lid

Samen sterk voor en door de Medezeggenschap

Door lid te worden van de NVMedezeggenschap helpt u mee medezeggenschap in Nederland op de kaart te zetten. Hoe meer leden de vereniging telt, hoe meer kracht het bestuur kan ontwikkelen om zijn doelen te bereiken. Die kracht komt onze lobby naar de politiek alleen maar ten goede.

Wat kunt u bijdragen?

Uw bijdrage is van onschatbare waarde voor ons, want zonder actieve leden geen vereniging. U kunt uw inbreng leveren door:

 • Een keer per jaar mee te doen met onze enquête waarmee wij inventariseren welke speerpunten er leven bij uw OR en in uw organisatie.
 • Kennis te delen met andere leden door themabijeenkomsten te plannen
 • Meedenken en Meedoen!
 • Deelnemen aan de jaarlijkse themabijeenkomsten over medezeggenschap.

De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap kent de volgende soorten leden. Achter het lidmaatschap wordt de jaarlijkse contributie genoemd:

 • Individueel Lidmaatschap voor een lid van OR / PVT / OC / Medezeggenschapscommissie: € 15,- per jaar
 • Groepslidmaatschap voor een OR / COR / GOR / DOR: € 15,- per beschikbare zetel per jaar
 • Lidmaatschap voor OR-platform: € 250,-
 • Lidmaatschap voor een natuurlijk persoon, betrokkene bij medezeggenschap – met stemrecht op de ALV: € 45,-
 • Steunlid, betrokkene bij medezeggenschap – zonder stemrecht op de ALV: € 25,-
 • Sponsor van NVMz Vermelding op onze website (met doorlink naar de eigen website): € 200,- stuur uw aanvraag aan info@nvmedezeggenschap.eu
 • VIP sponsor van NVMz € 500,- meer informatie over wat een VIP sponsorschap inhoudt via info@nvmedezeggenschap.eu

Donatie
Wilt u doneren ten behoeve van het versterken van de medezeggenschap? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL30ABNA 0490 9855 99 t.n.v Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap ovv ‘Donatie’.
De NVMz gebruikt uw gift om de medezeggenschap in Nederland te versterken en de invloed van medewerkers op landelijk beleid te vergroten. Dank voor uw steun!

Aanmelden Lidmaatschap

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

NV Medezegenschap slaat bovenstaande gegevens op voor een periode van maximaal 6 maanden of voor de duur van de behandeling van mijn verzoek. Ik ga hiermee akkoord en ben op de hoogte van de privacy verklaring op deze website.

Invalid Input

Invalid Input