Standpunten

Flexibilisering van de arbeid

Maak geen onderscheid in mensen en betrek ieder bij de medezeggenschap, onafhankelijk van het soort arbeidscontract wat ze al dan niet hebben. Kies voor werk op maat met gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,’ is het standpunt van de NVMedezeggenschap over de snel groeiende flexibilisering. Klik hier voor het hele artikel: Artikel jan 2016 Groei flexwerkers en OR

Is OR-scholing niet meer nodig?

De NVMz is van mening dat OR-scholing een onmisbaar fundament is voor goede medezeggenschap. Een OR die niet op cursus gaat, zal nooit een geloofwaardige vertegenwoordiger kunnen zijn van het personeel. De laatste jaren gaan echter steeds meer OR’en niet meer op scholing. In vergelijking met 2013 is in 2014 het aantal OR-cursussen met ongeveer 40 procent gedaald.

De NVMz vindt dit een alarmerende ontwikkeling en een frontale aanslag op de kwaliteit van de medezeggenschap. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft de OR genoeg wettelijke mogelijkheden om zelfstandig een eigen scholingsplan te maken. Wettelijk is vastgelegd dat de werkgever deze kosten betaalt. De OR moet echter wel gebruik van wíllen maken van zijn scholingsrecht. Hoewel de verplichte, jaarlijkse GBIO-bijdrage van de werkgevers is vervallen, lijken steeds meer werkgevers de kosten van een OR-cursus te hoog te vinden. Helaas gaan veel OR’en daar lijdzaam in mee. De al vele jaren meedraaiende voorzitter gaat de nieuwe OR-leden zelf wel even een interne cursus geven, om hen wegwijs te maken in de wereld van de medezeggenschap. Terwijl die voorzitter zelf ook bijscholing nodig heeft van een onafhankelijke, kritische OR-trainer. Een OR zonder kennis, is een OR zonder invloed.

Medezeggenschap is maatwerk

In de WOR wordt uitsluitend gesproken over het instituut ‘ondernemingsraad’. De achterliggende gedachte hierbij is een hiërarchische organisatiestructuur. Inmiddels heeft deze echter ook plaatsgemaakt voor andere organisatiestructuren. De medezeggenschap moet hierbij kunnen aansluiten. Dat betekent dat de vorm waarin medezeggenschap kan worden bedreven, veel diverser wordt; en dus maatwerk wordt per organisatie. De WOR is hier niet beperkend is dus het is aan de bestuurders en medezeggers zelf te beslissen om over te gaan tot de meest passende medezeggenschapsvorm voor de eigen onderneming.