NVMz-lid aan het woord: Laura van Hofwegen

Naam:   Laura van Hofwegen

Functies:

  • Ambtelijk Secretaris bij Oogziekenhuis Zonnestraal
  • Toetsdeskundige en  OR-lid bij Cito
  • Eigenaar InMedezeggenschap Advies & Ondersteuning

Welke belangrijke trends zie je in de medezeggenschapswereld?

Met name een beweging naar OR’en die een strategischer positie krijgen of verwerven. Soms daaruit voortvloeiend ook OR’en die werken met projectgroepen/commissies in de organisatie en zelf meer een regierol vervullen. Daarnaast lijkt er meer discussie gevoerd te worden over eventuele uitbreiding van bijvoorbeeld het adviesrecht. Ik heb daar enige twijfels bij, omdat de WOR OR’en al aardig wat rechten toekent en mogelijke statische/knellende zaken gehandhaafd blijven. Ik zie liever een bredere heroriëntatie op de WOR (en daarmee bedoel ik niet dat ik vind dat de wet afgeschaft zou moeten worden).

Wat kan jij voor rol spelen bij deze trends?

Ik ben actief in discussies in diverse LinkedIn-groepen. Meer specifiek voor NVMz ben ik voorstander van meer zichtbaarheid voor OR’en (je achterban). Denk aan een stand bij een congres, maar ook social media. Ik probeer daar zeker een bijdrage aan te leveren.

Heb je tips voor NVMz om in te spelen op deze trends

Naast de zojuist al genoemde zichtbaarheid voor de achterban zie ik voor een vereniging als deze ook wel een verbindende rol. Ik denk dat er best wat OR’en zoekende zijn, het zou mooi zijn als de vereniging mede daarvoor een platform zou kunnen zijn. En het helpt NVMz weer bij het uitoefenen van invloed op de politiek en werkgevers- en werknemersverenigingen.