NVMz-lid aan het woord: Jos Everaers

Jos-Everaers-9748-199x300.jpgMijn naam is Jos Everaers, 63 jaar en inmiddels bijna gepensioneerd. Ik ben vele jaren actief geweest in de medezeggenschap en nog steeds bij de NVMz, in de Raad van Advies. Ruim twintig jaar was ik hoofdredacteur van Praktijkblad Ondernemingsraad en bij die uitgever (Reed Business) heb ik ook zes jaar in de OR, GOR en COR gezeten, waaronder
een periode als OR-voorzitter. Dat ging er vaak stevig aan toe.

Verder ben ik ook m’n leven lang actief geweest in een vakbond. Ik ben ooit als 22-jarige begonnen bij de KWJ, beweging van werkende jongeren. Het was de min of meer autonome vakbondsjongerenorganisatie van het NKV. In de jaren zeventig was de KWJeen erg actieve, landelijk club van werkende jongeren. Daarna volgde een heftige tijd in de kraakbeweging, het volgen van een journalistieke hbo-opleiding, het opzetten van een links, Leids krantje ‘Stadskrant Leiden’ en later ook de oprichting van een krantje ‘Al Mizan’ voor en door Marokkaanse jongeren.

In 1990 werd ik verslaggever bij Praktijkblad Ondernemingsraad, twee jaar later de hoofdredacteur. In deze jaren negentig werd ik weer actief bij de NVJ (Ned. Ver. voorJournalisten) in het bestuur van de sectie tijdschriften, later als voorzitter. Ook heb ik vele jaren aan de cao-tafel gezeten om er als woordvoerder te onderhandelen over onze cao.

Oprichting NVMz

In de jaren negentig stond er een wetswijziging van de WOR op de agenda. In de SER werd daarover jarenlang door vakbeweging en werkgevers onderhandeld. Toen tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer weer alleen de vakbeweging en de werkgevers werden uitgenodigd, was de maat vol. Ik vond dat ook de OR, die tenslotte met die wet moest gaan werken, een stem zou moeten hebben in de politieke besluitvorming. Dus werd er op 1 mei 1997 met een aantal medestanders een vereniging van OR’en opgericht: de NVMz.

Informatie voor OR verbeterd

Tijdens de behandeling van de WOR in de Tweede Kamer heb ik samen met Frans Vink, auteur van het boek Inzicht, hij werd ook wel de ‘godfather’ van de WOR genoemd, en een aantal politici een belangrijke verbetering van de WOR erdoor weten te krijgen. Uit een enquete onder onze lezers bleek dat het grootste knelpunt van OR’en was dat ze te laat en te weinig informatie kregen. Als hoofdredacteur beloofde ik de lezers daar wat aan te doen.  Frans Vink schreef een voorstel, een uitgebreide wijziging van artikel 24, waarmee ik in de Kamer de boer opging. De Kamerleden van PvdA, D66 en de VVD (paars was aan de macht) hadden er wel oren naar. Zonder veel kabaal werd de wetswijzing in 1998 aangenomen. Voortaan moest de bestuurder de OR twee keer per jaar laten weten wat hij op de agenda had staan en hoe hij de OR daarin zou betrekken. Dit kreeg  later naam als ‘artikel 24-vergadering’.

Welke trends zie je in de medezeggenschapswereld?

Ik zie niet veel andere trends dan tien jaar geleden. Er zijn bijv. regelmatig oproepen om als OR een grotere rol te spelen in de strategie van een organisatie. Dat gebeurt echter, ook anno 2016, nog steeds minimaal. Wel een nieuwe trend is het feit dat werkgevers de scholing voor de OR niet serieus nemen, sinds de afschaffing van de verplichte GBIO-bijdrage. De werkgevers zijn nu wettelijk verplicht zelf alle kosten te betalen, maar vele
proberen daar onderuit te komen. In vergelijking met 2013 is in 2014 het aantal OR-cursussen met ongeveer 40 procent gedaald. OR’en laten dat te makkelijk over hun kant gaan.

Wat kan jij voor rol spelen bij deze trends?

In m’n eentje weinig, maar als lid van de Raad van Advies wil ik wel de NVMz helpen goede en slechte ontwikkelingen te signaleren en daar een antwoord op te vinden. Zodat de NVMz op de plekken die er toe doen – in de SER, Tweede Kamer, bij de vakbeweging – dit aan de orde kan stellen. Door het uithollen van de OR-scholing staat de kwaliteit van de medezeggenschap onder druk. De NVMz moet er alles aan doen om deze trend te
keren.

Heb je tips voor de NVMz om in te spelen op deze trends?

Allereerst is het belangrijk dat de NVMz een sterke club wordt, met veel leden. Het zou mooi zijn als meer OR-platforms zich aansluiten bij de NVMz. Leden van OR-platforms hebben het al extra druk met hun eigen sector, via de NVMz kunnen ze ook een politieke vuist maken. Hoe groter de NVMz, hoe luider en krachtiger de stem van de NVMz kan zijn. De NVMZ moet alert blijven op de ontwikkelingen, met behulp van de leden eigen, heldere standpunten vaststellen en die in de pers, op congressen en symposia zo breed mogelijk ventileren.