Activiteiten NVMz

Planning 2017 Bijeenkomst
09 oktober 4e bijeenkomst OR platforms door CBM en NVMedezeggenschap
13 november van 11.00 – 13.00 uur Jaarlijks POM bijeenkomst met alle OR Platforms  lid van de NVMedezeggenschap
24 november Bestuursvergadering en aansluitend bijeenkomst met de Raad van Advies
20 maart 2018 Algemene Ledenvergadering en thema bijeenkomst