Aankondigingen

ALGEMENE LEDENVERGADERING MET LUNCH

6 JUNI 2018 van 12.00 – 13.00 uur

1. Resultaten en voorgenomen activiteiten  

2. Vaststellen financieel verslag 2017

3. Verslag kascommissie en decharge, door Albert Stallaart en Jan Faasse

4. Jaarverslag 2017

5. Vaststellen verslag ALV 21-3-2017

6. Begroting 2018

7. Voorstellen kandidaat bestuursleden: Nynke Jongstra, Peter Niemantsverdriet en Peter Starke

8. Tussentijds afgetreden leden: Corien de Kloe en Hugo Mutter

9. Rondvraag

 

6 JUNI 2018 van 13.00 – 16.00 uur

THEMA: VERSTERK JULLIE MEDEZEGGENSCHAP OP EEN CONCRETE MANIER!!

 

Els Unger en Muriël Nolet  van Unger en van Els Advocaten http://www.ungervanels.nl/ over hoe de tijd voor het medezeggenschapswerk echt goed geregeld kan worden op basis van de tool:

‘tijd voor de medezeggenschap als onderdeel van de bedrijfsvoering’ en met  beproefde tips uit de medezeggenschapspraktijk.

 

Rudi van der Stege van Sprengers advocaten  https://www.sprengersadvocaten.nl/ met alle actualiteiten om helemaal bij te zijn en om in te kunnen spelen op onderwerpen zoals beloningsverhoudingen, pensioenregelingen, OR & faillissement, huis van de klokkenluiders, preventiemedewerker, contract met de arbodienst en alles wat momenteel van belang is.

 

Hoe een OR profiel behulpzaam is en het verzoek aan de (aanwezige) leden om hun oordeel en input te geven over een concept wat door het bestuur wordt voorgesteld.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden. Ben je geen lid maar wil je naar de themabijeenkomst komen, schrijf je dan ook in en de kosten zijn € 45,-

 

Inschrijven kan via http://www.nvmedezeggenschap.eu  onder  ‘inschrijven’ en  ‘Algemene leden Vergadering’

Vervolgens ontvang je via de email een bevestiging en betreffende bijlages.

 

Locatie:

Sociaal Economische Raad (SER)

Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW  Den Haag

Zie voor de route:

https://www.ser.nl/nl/secretariaat/contact.aspx

parkeren kan op het terrein van de SER

of nog beter: kom met het OV, het station is op 10 minuten loopafstand bereikbaar