MZ-expertgroep

Prof. Dr. Annemieke J.M. Roobeek

annemieke-Roobeek-685x1024.jpgHoudt de leerstoel voor Strategie en Transformatie Management aan de Nyenrode Business Universiteit, Nederland. Het is haar vierde volledige hoogleraarschap nadat ze met de voorzitter voor Technologie en Economie in 1989 aan Nyenrode, de voorzitter for Metropolitan zaken in 1994 en de voorzitter voor beheer van de complexiteit begon in 1997, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een politicoloog en econoom van opleiding en een specialist voor inter-company netwerken en het ontwerp van zakelijke ecosystemen voor innovatie.

Zij is directeur van MeetingMoreMinds B.V. en XL Labs B.V. Ze heeft een meer dan 20 jaar ervaring als niet-uitvoerend bestuurder in een brede waaier van internationaal opererende bedrijven en organisaties uit finance, aan luchtvaartmaatschappijen, uitgeverijen en farmaceutische producten

Cindy Fornari

Cindy-276x300.jpgCindy Fornari is ruim 20 jaar actief als adviseur medezeggenschap. Zij begeleidt Ondernemingsraden, bestuurders, HRM-adviseurs en projectleiders binnen zowel de (rijks)overheid als het bedrijfsleven. Haar aandachtsgebieden en expertise liggen op het vlak van: complexe reorganisatie- en veranderprocessen, visievorming, het inrichten van besluitvormingsprocessen, het inrichten van werkprocessen, OR-werk i.r.t. persoonlijke ontwikkeling, het neerzetten van krachtige presentaties en vernieuwingen in de medewerkersparticipatie. Hierbij komen ook organisatie-, communicatie- en HRM-vraagstukken aan de orde. Daarnaast organiseert zij lezingen op het gebied van o.a. veranderprocessen, leiderschap en ontwikkeling van mensen.

Medezeggenschap is niet een verplicht nummer of een wettelijk kunstje. Het is een proces om ideeën te verrijken met ervaringen van de ‘werkvloer’, en zo een brug te slaan tussen beleid en uitvoering, tussen management en medewerkers. Het gaat ook om de link die er is tussen OR-werk en persoonlijke ontwikkeling. Waar anders kijk je zo direct mee in de keuken en doen medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden op? De WOR biedt een wettelijk handvat, maar uiteindelijk gaat het om het bevorderen van de dialoog met oog voor elkaars positie en belangen. Het komt neer op het investeren in wederzijds respect, vertrouwen en met elkaar een eerlijk gesprek durven voeren.

Herman Jongbloed

Herman-1512031-200x300.jpgVan jongs af aan maar formeel vanaf 1999 ben ik actief in de medezeggenschap. De afgelopen jaren lid van de onderdeelcommissie voor het Facilitair Bedrijf, lid van de Ondernemingsraad MCL en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Zorgpartners Friesland. De medezeggenschap zal een voorhoede rol moeten vervullen in het scheppen van voorwaarden voor nieuwe en directe vormen van werknemersparticipatie.

Drs. Winfried Bouts

winfried-bouts-270x270.jpgis senior consultant en partner bij WissemaGroup en adviseert raden van bestuur, directies, management en ondernemingsraden op het gebied van strategisch management, scenario-ontwikkeling, reorganisaties, fusie en overnames. Hij ontwerpt en begeleidt veranderingstrajecten en coacht directieleden, leden van raden van bestuur en leden van het dagelijks bestuur van ondernemingsraden.

Winfried Bouts is medeauteur van het boek ‘Medezeggenschap op Maat: van toetsende naar interactieve medezeggenschap’ en is sinds de publicatie van de dit boek in 1996 actief op het gebied van de vernieuwing van medezeggenschap. Voorts is hij kerndocent van het ‘Executive Programma voor Moderne Medezeggenschap’ van de universiteit van Nyenrode, een programma dat onder meer gericht is op het intensiveren van contact tussen Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden en Raden van Commissarissen. Winfried’s motto is: ‘mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden’.

Mr. Stefan Jansen

stefan-jansen-300x293.jpgDe medezeggenschap zit in mijn bloed: van de leerlingenraad en medezeggenschapsraad tot de studentenraad en een politieke partij. Sinds 2013 werk ik op de sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators. Als advocaat adviseer en zo nodig procedeer ik, samen met mijn zeven collega’s, in opdracht van ondernemings-, cliënten-, en medezeggenschapsraden, maar ook namens overheden, werkgevers en vakbonden.

Ik vind het belangrijk dat we binnen de medezeggenschap onze kennis en kunde delen. Dat kan door middel van artikelen en boeken, bijeenkomsten en congressen, maar zeker ook met behulp van overkoepelende verenigingen als de NVMedezeggenschap. Ik ben daarom graag betrokken als expert.

Prof. Dr. Ir. Rienk Goodijk

rienk.jpgRienk Goodijk houdt zich als senior consultant binnen GITP Bestuur en Toezicht bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholder management en medezeggenschap. Daarnaast is hij is als bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij bijzonder hoogleraar governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij Tias Businessschool van Tilburg University.

Wiebe Looijenga

wiebe.jpgSpecialisaties: medezeggenschap, ondernemingsraden, huiswerkvrije OR, samen werken aan invloed en betrokkenheid, arbeidsmotivatie, vitaliteit, trainer, adviseur, begeleider, WOR expert, arbeidsvreugde, artikel 25, artikel 27, veranderen, organisatie verandering, begeleider.