Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap

Bestuursleden worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemd en uit hun midden kiezen ze zelf het Dagelijks Bestuur (DB) zoals voorzitter en secretaris. Zij kennen de praktijk van de medezeggenschap en hebben bestuurlijke ervaring.

Het bestuur ziet zichzelf als faciliteit van de vereniging door sturing te geven aan processen om de doelen te behalen. Bestuursleden stellen zich ten dienste aan het geheel. Ze voeren dit overigens uit op vrijwillige basis en zonder salaris. De leden van de vereniging hebben de zeggenschap over de inhoud want de NVMz is namelijk een vereniging voor, door en van de leden.

Renie Rieffe Voorzitter
Nico Sleeuwenhoek Penningmeester/Secretaris
Corien de Kloe Bestuurslid
Shirley Mathoera Bestuurslid
Hugo Mutter Bestuurslid
Herman Wilkens Bestuurslid (tijdelijk gestopt)
Hanneke Truschel Kandidaat bestuurslid
 Peter Niemantsverdriet kandidaat bestuurslid
 Peter Starke kandidaat bestuurlsid

Persoonlijk

Renie Rieffe (voorzitter)

“Door middel van Mede Zeggenschap doet iedereen mee!!!!”

RenRenie-1-190x300.jpgie 116 jaar ervaring in de praktijk van de medezeggenschap is mijn achtergrond. Van vóór de oprichting in 1997 ben ik betrokken en van 1999 t/m 2006 voorzitter geweest. Daarna ben ik dichtbij gebleven als lid van de raad van advies. Door het onvoorziene snelle vertrek van Jiddo Albers als voorzitter ben ik een korte tijd ingesprongen als voorzitter a.i. en tijdens de ALV in september 2015 wederom gekozen tot bestuurslid en op 9 oktober 2015 aangetreden als voorzitter.
In 2005 ben ik voor mezelf begonnen als zelfstandige. Ik ben me zeer bewust van de verschillende ‘petten’ die ik draag en zal het vertrouwen van de NVMz leden nimmer beschadigen door deze rol in te zetten voor acquisitie. Belangenverstrengeling zie ik als beschadigend, afleidend en energievretend en heb daar geen enkele behoefte aan. Ik ben zeer gedreven mijn competenties opnieuw optimaal in te zetten.

Nico Sleeuwenhoek (penningmeester/secretaris)

“Medezeggenschap is Mede Zeggenschap”

Nico-1-206x300.jpgBen al jaren bestuurslid/penningmeester bij POGGL en heb in het verleden 25 jaar een rol in de Medezeggenschap gehad. Mijn gedachtengoed is “Meedenken is Meedoen”. Ik houd mij vooral bezig met de zaken waar mijn capaciteit ligt, dus alle financiële lijnen in de gaten houden, juist en tijdig verwerken; cijfers is echt mijn ding! Bij NVMz ben ik penningmeester en zorg ervoor dat de financiën op orde is.

Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven, voetbalscheidsrechter, vogels kweken en vakanties.

Corien de Kloe (bestuurslid)

“Mede Zeggenschap doet ertoe!”

Corien-2-225x300.jpgCorien de Kloe (1950) is in de 48 jaar van haar werkzame leven steeds betrokken geweest bij medezeggenschap; de laatste 30 jaar als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad in een Rotterdams ziekenhuis. Zij is, wat dié functie betreft, eind 2015 met pensioen gegaan, maar medezeggenschap ligt haar nog na aan het hart en zij zet haar kennis en ervaring graag in om bij de medezeggenschap betrokken te blijven.

Daarom is zij sinds een paar maanden bestuurslid bij LOMOZ.org, een koepelorganisatie voor ondernemingsraden in Zorg & Welzijn en vindt zij het ook leuk om die functie te combineren met een bestuursfunctie bij de NVMz. Een nauw contact tussen deze twee belangrijke medezeggenschapskoepels kan voor beide van grote meerwaarde zijn.

Corien heeft nog veel contacten met leden van verschillende ondernemingsraden en zij blijft daarnaast vakbondsconsulent voor FNV Zorg & Welzijn. Op die manier blijft zij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de medezeggenschap en rond arbeidsvoorwaarden.
Zij ziet er naar uit jullie op de themadag van 19 april a.s. te ontmoeten.

Shirley Mathoera (bestuurslid)

“Waarom moeilijk doen als het samen kan!”

shirley-1-237x300.jpgBreng mensen samen, verbind ze zodat ze elkaar gaan begrijpen en kunnen samenwerken. In de Medezeggenschap draait het om samenwerken: samen plannen maken voor de toekomst, samen strijden voor het beste voor je organisatie en voor de medewerkers, samen in gesprek zijn om het beste ervan te maken. Ik ben een voorstander van dialoog met elkaar in alle lagen van je organisatie en zeker ook in de gouden driehoek. Oprecht naar elkaar luisteren is de eerste stap om waardevolle dialogen te voeren.

Mijn naam is Shirley Mathoera, ik ben werkzaam bij de WissemaGroup en sinds juni 2014 bestuurslid bij de NVMz. Waarom? Ik denk dat we in de Medezeggenschap meer kunnen bereiken met elkaar. De NVMz heeft als motto: ‘voor, door en met elkaar’!

Hugo Mutter (bestuurslid)

“Trek je eigen plan!”

Hugo-2-225x300.jpgMijn naam is Hugo Mutter en ik beschik over een ruime ervaring (10 jaar) in de actieve medezeggenschap vanuit diverse rollen van verschillende medezeggenschap organen en als laatste bij een groot energiebedrijf. Als het gaat om medezeggenschap geloof ik in de kracht van het bundelen van mensen, kennis en het aanboren van netwerken om organisaties te verbeteren of juist kwalitatief te borgen. Ik ben geïnspireerd door de principes van de netwerkende moderne medezeggenschap. Ik heb mijn medezeggenschap profiel gevormd als sparring partner op board niveau en versterkt door het volgen van het Executive Programma Moderne Medezeggenschap aan de Nyenrode Business Universiteit.

Mijn motto is; continu zelf plannen maken voordat je onderdeel wordt van het plan van een ander. Kernwaarden in mijn persoonlijk profiel zijn het zoeken van verbinding, flexibiliteit en coaching. Ik ben een doener die gelooft in de principes van collegiaal bestuur, het zakelijk belang nooit uit het oog verlies en ik heb een uitgesproken visie over innovatie en het procesmatig benaderen van onderwerpen.

Herman Wilkens (bestuurslid)

“De OR heeft invloed”

IMG_20170524_143258-225x300.jpgIk ben sinds de ALV van 21 maart 2017 nieuw als lid van het bestuur. Ruim 30 jaar ben ik betrokken bij de medezeggenschap als OR-lid, als secretaris en als voorzitter. Ik heb veel OR gelegateerde zaken ‘meegemaakt’ van het oprichten van een OR tot een reorganisatie, van een harmoniemodel tot een conflict met de bestuurder. Veel verkiezingen heb ik mogen organiseren en ik heb binnen de OR het coachen van nieuwe OR-leden inhoud gegeven. Voor mij geldt dat ik de medezeggenschap in welke vorm dan ook ontzettend belangrijk vind. Via de medezeggenschap heb je invloed op het beleid van een organisatie. De OR maakt het beleid niet maar je hebt er wel invloed op. Na mijn pensionering wil ik graag mijn kennis en ervaring ‘uitdragen’.

Hanneke Truschel (kandidaat bestuurslid)

‘organisaties functioneren beter door de inbreng van medewerkers’

Hanneke-Truschel-237x300.jpgMijn passie voor medezeggenschap komt voort uit de overtuiging dat organisaties beter functioneren door de inbreng vanuit medewerkers. Sinds 2008 werk ik als ambtelijk secretaris voor diverse ondernemingsraden. Ook werk ik als secretaris voor bezwaren- en klachtencommissies. Ik voel me dan ook een medezeggenschapper in hart en nieren.

Ik ben heel blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de bevordering van de medezeggenschap in Nederland en wil me vooral richten op de relatie tussen de Raden van Bestuur en de ondernemingsraden. Verder zie ik binnen het bestuur vooral een rol voor mij weggelegd voor communicatie en PR activiteiten.