Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap

Bestuursleden worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemd en uit hun midden kiezen ze zelf het Dagelijks Bestuur (DB) zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij kennen de praktijk van de medezeggenschap en hebben bestuurlijke ervaring.

Het bestuur ziet zichzelf als faciliteit van de vereniging door sturing te geven aan processen om de doelen te behalen. Bestuursleden stellen zich ten dienste aan het geheel. Ze voeren dit overigens uit op vrijwillige basis en zonder salaris. De leden van het dagelijks bestuur besteden 8 tot 12 uur per week tijd. Dat is de reden dat zij een vrijwilligersbijdrage ontvangen.

De leden van de vereniging hebben de zeggenschap over de inhoud want de NVMedezeggenschap is namelijk een vereniging voor, door en van de leden.

Shirley Mathoera  Voorzitter           DB lid
Nico Sleeuwenhoek Penningmeester  DB lid
Marianne van der Pol Secretaris           DB lid
Nynke Jongstra Algemeen Bestuurslid
Vacature Bestuurslid
Peter Niemantsverdriet Algemeen Bestuurslid
Henk Hoogeveen Algemeen Bestuurslid
 Richard van Slingerland Algemeen Bestuurslid
 Peter Starke Bestuurslid (kandidaat)

Persoonlijk

Nico Sleeuwenhoek (penningmeester/secretaris)

“Medezeggenschap is Mede Zeggenschap”

Nico-1-206x300.jpgBen al jaren bestuurslid/penningmeester bij POGGL en heb in het verleden 25 jaar een rol in de Medezeggenschap gehad. Mijn gedachtengoed is “Meedenken is Meedoen”. Ik houd mij vooral bezig met de zaken waar mijn capaciteit ligt, dus alle financiële lijnen in de gaten houden, juist en tijdig verwerken; cijfers is echt mijn ding! Bij NVMz ben ik penningmeester en zorg ervoor dat de financiën op orde is.

Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven, voetbalscheidsrechter, vogels kweken en vakanties.

Shirley Mathoera (bestuurslid)

“Waarom moeilijk doen als het samen kan!”

shirley-1-237x300.jpgBreng mensen samen, verbind ze zodat ze elkaar gaan begrijpen en kunnen samenwerken. In de Medezeggenschap draait het om samenwerken: samen plannen maken voor de toekomst, samen strijden voor het beste voor je organisatie en voor de medewerkers, samen in gesprek zijn om het beste ervan te maken. Ik ben een voorstander van dialoog met elkaar in alle lagen van je organisatie en zeker ook in de gouden driehoek. Oprecht naar elkaar luisteren is de eerste stap om waardevolle dialogen te voeren.

Mijn naam is Shirley Mathoera, ik ben werkzaam bij de WissemaGroup en sinds juni 2014 bestuurslid bij de NVMz. Waarom? Ik denk dat we in de Medezeggenschap meer kunnen bereiken met elkaar. De NVMz heeft als motto: ‘voor, door en met elkaar’!

Nynke Jongstra (bestuurslid)

‘Door communicatie op de juiste manier in te zetten wil ik het netwerk van de NVMz zo groot en invloedrijk mogelijk te maken en een solide koers voor de toekomst inzetten’

Nynke2.jpg

In mijn termijnen als voorzitter van de IBM CIC Benelux or hebben we een ondernemingsraad opgezet, maar wellicht belangrijker; we hebben medezeggenschap laten aansluiten bij de behoefte van de achterban en bestuurder. De belangen van de bestuurder en medewerkers komen niet altijd overeen waardoor het creëren van buy-in aan beide kanten onmisbaar is. Dit doe je door te kijken naar wat de wensen en behoeften van beide partijen zijn en hoe je als or daarin kunt voorzien. 

De NVMedezeggenschap is een organisatie die, net als elk medezeggenschapsorgaan, gedreven wordt door zijn leden, de achterban. Essentieel is dus dat deze groep, samen met de SER en politiek zo effectief mogelijk wordt benaderd.

Na een aantal jaren als OR voorzitter, account manager van een design studio en zelfstandige in communicatiestrategie zal ik mijn ervaring met professionaliseringstrajecten, medezeggenschap en communicatie inzetten om de NVMz als sterker merk te positioneren.. 

 

 

 

Peter Niemantsverdriet (bestuurslid)

‘ik speel mee in de Medezeggenschapswereld!’

 PeterNws.JPG

Na een lange periode al actief te zijn in medezeggenschap heb ik geleerd dat:

Meedenken, meepraten, meebeleven, meebrengen, meebewegen en meebeslissen belangrijke onderdelen zijn van meedoen. Als je niet meespeelt ben je nooit aan zet! Dat is mijn motto! Ik wil graag de medezeggenschap op de kaart zetten.

Via het secretariaat schap van de ondernemingsraad van Bidfood, via het voorzitterschap van de Vereniging Groothandel en Detailhandel ben ik gekozen tot lid van het bestuur van de NVMedezeggenschap.

Ik zal meedoen en mij inzetten voor de vereniging, vooral op het gebied van de Platforms en op het gebied van het opzoeken van de samenwerking van andere instanties die Medezeggenschap in hun vaandel dragen.

Doel is medezeggenschap tot een hoger niveau te brengen en iedereen zou de kans moeten pakken om medezeggenschap uit te oefenen.

Meedenken, meepraten, meebeleven, meebrengen, meebewegen en meebeslissen! Als je niet meespeelt, ben je nooit aan zet!

 

 

Marianne van der Pol (bestuurslid)

‘Medezeggenschap moet zichtbaar worden’

 Marianne.JPG

Mensen in de medezeggenschap werken ontzettend hard, maar ze krijgen lang niet altijd de waardering die hen toekomt. Dat is me duidelijk geworden in mijn jarenlange betrokkenheid bij medezeggenschap, eerst als ambtelijk secretaris, toen als trainer en daarna als beleidsadviseur. Maar medezeggenschap heeft meerwaarde en dat mag gezien worden. Voor die betere zichtbaarheid wil ik mij inzetten in het bestuur van de NVMedezeggenschap.

 

 

Richard van Slingerland (bestuurslid)

 ‘Mijn motivatie komt voort uit mijn passie om iets te willen betekenen voor alle medewerkers in de medezeggenschap’

Richard.jpg

Ik ben 49 jaar jong en ik woon in Schoonhoven. Ik werk 14 jaar bij het Rijk, heb bij diverse departementen gewerkt (in beleid en bij uitvoeringsdiensten) en ben al geruime tijd actief binnen de medezeggenschap. Sinds april 2016 ben ik de voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad van het ministerie van Binnenlandse Zaken (10.000 medewerkers) en lid van het dagelijkse bestuur van de Groepsondernemingsraad van het hele Rijk (110.000 medewerkers). Dit geeft mij een goed beeld waar onderwerpen thuishoren en hierdoor kan ik een bestuurder beter aanspreken, als hij de Medezeggenschap weer eens “vergeet”. Dit strategisch handelingsperspectief is mijn toegevoegde waarde voor de NVMz. Omdat ik op verschillende plekken heb gewerkt (beleid, uitvoering, bedrijfsvoering) kan ik daarbij ook alle invalshoeken betrekken en beschouwen. Vanuit de medezeggenschap ben ik actief voor diverse werkgroepen, commissies en ik ben kaderlid van de FNV. Door deze betrokkenheid en mijn ervaring als OR-lid, ben ik van mening dat ik een goede bijdrage kan leveren aan het bestuur van de NVMz.