Over NVMz

De NVMedezeggenschap bevordert en stimuleert medezeggenschap, “direct en indirect”, voor medewerkers in organisaties in Nederland. Iedere werknemer heeft recht om direct of indirect (door een gekozen vertegenwoordiging in het geïnstitutionaliseerd overleg) invloed uit te oefenen op de doelen en middelen van de arbeidsorganisatie en op de kwaliteit van de arbeid in brede zin.

Ook de NVMedezeggenschap ziet een samenleving in beweging en wil de komende jaren samen met haar leden (her)ontdekken op welke wijze medezeggenschap, direct en indirect, zich hiertoe verhoudt.
De vereniging hanteert de volgende uitgangspunten bij deze zoektocht:

  • Medezeggenschap begint bij het individu.
  • Laag in de organisatie, medewerker en leiding in gesprek.
  • Iedereen heeft er recht op te denken en je te laten horen.
  • Mede”zeggen”schap is een grondrecht.
  • De WOR is een middel, geen doel.

In toenemende mate voelen medewerkers in Nederland zich medezeggenschapper. Naast de bestuurder is het medezeggenschapsorgaan mede regisseur/motor/aanjager om medezeggenschap te bevorderen.
Onverminderd zal de NVMedezeggenschap blijven vorm geven aan de stem van medezeggenschap. Op deze manier willen we invloed blijven uitoefenen op de politiek, overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties. De stem van NVMedezeggenschap zijn met name de leden zelf. Verbinding, vertrouwen, met elkaar op trekken zijn hierbij van grote waarde.