Lidmaatschap van de NV Medezeggenschap

Waarom lid worden:

Samen vormen de leden de STEM van de praktijk van de medezeggenschap naar de plaatsen waar besluiten worden genomen over voorwaarden voor medezeggenschap in Nederland. Door er samen Het Kanaal voor te vormen, krijgt invloed vorm.

Wat betekent het lidmaatschap van NVMedezeggenschap:

 • Het onderschrijven van de visie op medezeggenschap en de missie en doelstelling van NVMedezeggenschap;
 • Solidariteit en betrokkenheid met medezeggenschappers in Nederland.

Wat krijg je ervoor / wat levert het op:

 • Beschikbaarheid tot het netwerk van NVMedezeggenschap;
 • Vragenservice;
 • Faciliteiten zoals themadagen en interactieve vragenlijsten;
 • Brugfunctie naar politiek, vakbeweging, werkgeversorganisatie, ministerie SZW en SER.
 • NB: NVMedezeggenschap is geen belangenbehartiger of OR vertegenwoordiger voor individuele medezeggenschapsorganen.

Soorten lidmaatschap en bijbehorende contributie (per kalenderjaar):

 • Lid: OR / PVT / OC / Medezeggenschapscommissie: €15,- per zetel per jaar
 • COR / GOR / DOR: € 15,- per zetel per jaar
 • OR-platform: € 250,- (bedrag wordt ondertussen herzien)
 • Natuurlijk persoon: betrokkene bij medezeggenschap – met stemrecht op de ALV: €45,-
 • Steunlid: betrokkene bij medezeggenschap – zonder stemrecht op de ALV: €25,-
 • Sponsor worden met logo op de website (met doorlink naar de eigen website): € 200,-. stuur uw aanvraag aan info@nvmedezeggenschap.eu

Na inschrijving ontvangt u een bevestigende email. Na het voldoen van het contributiebedrag is uw inschrijving definitief.

Opzeggen kan door een email te sturen aan info@nvmedezeggenschap.eu De opzegtermijn loopt tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Aanmelding lidmaatschap